درباره مجموعه کتاب فروشی اندیشه

این مجموعه از سال ۱۳۸۷ تاکنون علاوه بر تامین منابع اساتید محترم و دانشجویان گرامی؛ و نیز افتتاح ۲ غرفه دائمی فروش کتاب در دانشگاه علوم پزشکی بابل؛ تجهیز بسیاری از کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان های تابعه درنقاطی ازکشور، برگزاری نمایشگاه‌های دانشگاهی و استانی از جمله مهمترین فعالیت‌های ما جهت خدمت‌رسانی به جامعه‌ی دانشگاهی خصوصا پزشکی می باشد.

همچنین بازدید مداوم از فروشگاههای معتبر کتاب indigo در کشور کانادا و آشنایی با نحوه ارئه خدمات؛ تجربیات ارزنده‌ای را برای خدمت رسانی به هموطنان عزیز فراهم نموده است.

خدماتی که مجموعه کتاب فروشی اندیشه انجام می دهد